Polityka cookies

I.    Definicje:

 • Portal - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie jobnonstop.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu i jego treścią.  
 • Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  w zakresie prezentacji i promocji ofert pracy, zamieszczony na Portalu Usługodawcy.
 • Usługodawca - usługodawcą a równocześnie Operatorem Portalu jest spółka ZEROONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194/121, kod pocztowy: 02-390 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540371, kapitał zakładowy 10. 000 PLN, NIP: 5213687756.
 • Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu, określone w pkt. II  Regulaminu.
 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Portalu i Usług.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II.    Portal Usługodawcy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

III.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • lepszego dopasowania ofert pracy

IV.    W ramach niniejszego Portalu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) - będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „łączące" informacje z profilowania z danymi osobowymi kandydatów, w celu lepszego dopasowania ofert pracy i usprawnienia procesu rekrutacyjnego.

V.    W ramach niniejszego Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „cookie profilujące" – które pozwalają, na przypisanie poszczególnych cookie, do określonych przez nas profili kandydata. Dane te są następnie łączone z CRM w celu lepszego dopasowania ofert pracy do poszczególnych kandydatów

VI.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 • Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

VII.    Operator niniejszego Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

© JobNonStop | 2016-2024